E ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

En Güzel Kız Çocuk Adları

Ebrar: 1. Hayır sahipleri. 2. İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar.

Ebru: 1. Kaş. 2. Kâğıt süslemeciliğinde kullanılan, mottifli boyama yöntemi.

Ece: 1. Kraliçe. 2. Güzel kadın. 3. Büyük kardeş. 4. Ana.

Ecem: Kraliçem.

Ecer: Yeni, güzel, iyi.

Echer: 1. Son derece güzel kadın. 2. Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü.

Ecmel: Çok güzel.

Ecre: Allah'ın hediyesi anlamını taşımaktadır.

Ecrin: 1. Bedel. Karşılık, mükafat. 2. Allah’ın hediyesi anlamını taşımaktadır.

Eda: 1. Davranış, tavır. 2. Naz, işve.

Efide: Kalpler, gönüller.

Efser: Taç.

Efsun: Büyü.

Eftelya: Çiçek, ağaç çiçeği, çiçek açma, çiçeklenme.

Ekim: 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı.

Ekin: 1. Ekilmiş tahılın filiz vermiş biçimi, tarlada bitmiş tahıl. 2. Buğday. 3. Kültür.

Ela: Gözde sarıya çalan kestane rengi.

Elanur: Gözü sarıya çalan kestane rengi olan güzel.

Elgin: Garip, yabancı, gurbette yaşayan.

Elif: 1. Arap alfabesinin ilk harfi. 2. İnce uzun boylu kız. 3. Alışmış, alışkın.

Elife: 1. İstenilen, alışılan şey. 2. Alışılmış, alışkın.

Elis: Güzel kokan bir çiçek.

Eliz: 1. Emir Veren Prenses, Cennetteki En Büyük Meyva Ağacı. 2. Bir Şeye Duyulan İçsel Eğilim; Birinden Yerine Getirilmesi İstenilen Şey. 3. Sıçrama. 4. Çifte, tekme. 5. El izi

Elmas: 1. Mücevher olarak kullanılan saydam, değerli taş. 2. Çok sevgili ve değerli.

Emel: Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek.

Emine: 1. İnanılır, güvenilir. 2. Sakıncasız, tehlikesiz. 3. Yüreğinde korku olmayan, korkusuz.

Enginay: İyi, güzel, temiz, sağlam kimse.

Enginiz: İz bırakacak kadar değerli insan.

Enginsu: Açık deniz.

Enise: Dost, arkadaş, yâr, sevgili.

Erçil: Doğru, sözüne güvenilir kişi.

Erda: 1. Beyaz karınca. 2. Ağaç kurdu.

Erengül: Deneyimli, akıllı güzel kadın.

Ergül: Yeni açan gül.

Erin: Erginleşmiş kimse.

Erva: 1. Letafet, güzellik. 2. Çok genç, güzel insanlar. 3. Yiğitlik, cesaret.

Esen: Sağlıklı, sağlam, rahat.

Esengün: Sağlıklı, salim, rahat kimse.

Eser: 1. Soğuk. 2. Sert esen rüzgâr. 3. Belirti, iz.4. Ar. Yapıt.

Esila: Zaman.

Esim: Rüzgârın esişi.

Esin: 1. Esinti, rüzgâr, sabah rüzgârı. 2. Etkilenme, çağrışım veya içe doğma ile akla gelen yaratıcı duygu, ilham.

Eslem: Allah'a teslim olan kişi, günahsız ve de çok değerli kimsedir.

Esma: Adlar, isimler.

Esmacan: Adı can olan.

Esmer: Teni ve saçları karaya çalan, koyu buğday rengi olan, yağız kimse.

Esmeray: Teni ve saçları karaya çalan, koyu buğday rengi olan kadın.

Esna: Bir işin yapıldığı an, sıra.

Esra: En çabuk, pek çabuk.

Eşlem: Kopya.

Eva: 1. Havva, yaratılan ilk kadın. 2. Akşam, arife ve arife gecesi.

Evin: 1. Bir şeyin içindeki öz, cevher. 2. Buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü. 3. Çok taneli başak. 4. Tohum, tane.

Evla: Daha iyi, yeğ, önde gelen.

Evrim: Ağır ağır ve kendiliğinden oluşan değişim.

Evsa: 1. Vasiyet eden. 2. Buyuran. 3. Emreden.

Evsan: Putlar.

Eylem: Bir durumu değiştirmek için gösterilen çaba.

Eylül: Yılın dokuzuncu ayı.

Eyşan: 1. Şanlı güzel. 2. Güzelliği ile ünlü.

Ezel: Başlangıcı, öncesi olmayan geçmiş zaman, öncesizlik.

Ezgi: Belli bir kurala göre oluşturulan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme.

Ezgin: Senin ezgin, nağmen anlamında kullanılan bir ad.

Ezrak: Mavi, gök renkli. Su gibi saf ve temiz olan.