G ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

En Güzel Kız Çocuk Adları

Gamze: 1. Süzgün ve yan bakış. 2. Çenedeki veya yanaktaki çukurluk.

Gaye: Amaç, erek, hedef.

Gazal: Ceylan.

Gazel: 1. Divan edebiyatında bir nazım biçimi. 2.Türk müziğinde, belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sesle yapılan taksim. 3. Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı.

Gece: Genellikle saat 22.00'den itibaren gün ağarıncaya kadar geçen süre, tün, şeb.

Gelincik: Yazın kırlarda yetişen kırmızı ve büyük çiçekli bitki.

Gevher: Mücevher, elmas, inci. Bir şeyin aslı, mayası.

Gizem: Aklın erişemediği veya çözülemeyen şey, sır.

Gonca: Tam açılmamış çiçek, gül.

Goncagül: Gonca ve gül.

Göğem: 1. Yeşile çalar mor renk. 2. Bir çeşit yabani ekşi erik. 3. Yapraklanmış ekin.

Gök: 1. Yeryüzünün üzerine mavi bir kubbe gibi kapanan boşluk. 2. Mavi renk.

Gökben: Özü genç olan kimse.

Gökçe: 1. Güzel, gösterişli kimse. 2. Melek. 3. Mavi gözlü kimse.

Gökçen: Güzel, hoş kimse.

Göknil: Mavi gözlü kimse.

Göknur: Parlak olan gökyüzü.

Göksen: Mavi gözlüsün anlamında kullanılan bir ad.

Göksu: 1. Gökten inen su.2. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan akarsuların genel adı.

Göksun: "Yüksel, yücel" anlamında kullanılan bir ad.

Gönül: Yürekte varsayılan sevgi, istek gibi duyguların kaynağı.

Görkem: İhtişamlı, görkemli.

Gözde: Çok sevilen, beğenilen, nitelikli, üstün tutulan.

Gözen: İlgi çekici, samimi, sulak yer, pınar.

Güher: Gevher.

Gül: Katmerli, kokulu çiçekleri olan, pek çok türleri bulunan gülgillerin örnek bitkisi.

Gülal: Gül gibi güzel bil kızla evlen anlamında kullanılan bir ad.

Gülay: Güllerin açtığı ay.

Gülbahar: Kırmızı boya elde etmede kullanılan iyi bir cins toprak.

Gülbanu: Gül gibi güzel kadın.

Gülben: Ben gül gibi güzelim anlamında kullanılan bir ad.

Gülbin: Gül fidanı.

Gülbiz: Gül serpen.

Gülcan: Gül gibi güzel olan.

Gülce: Gül gibi, güle benzeyen.

Gülçiçek: Gül ve çiçek gibi güzel olan.

Gülçin: Gül toplayan, gül devşiren.

Gülden: Gül soluklu, nefesi gül kokan.

Gülderen: Gül toplayan, gülleri derleyen. Gül-deren.

Güleda: Gül gibi nazlı olan.

Gülen: Gülümseyen, güler yüzlü.

Gülenay: Gülümseyen, gülen kimse.

Gülendam: Gül boylu, ince uzun, güzel endamlı.

Güler: Gülen, gülümseyen kimse.

Gülfem: Gül ağızlı, küçük ağızlı.

Gülfer: Gül gibi parlak, gül parlaklığında olan.

Gülfidan: Gül fidanı.

Gülgen: Gülen, gülümseyen.

Gülgün: Gül renkli, pembe.

Gülhan: Gül gibi güzel kimse.

Gülin: Güzel, zarif.

Gülinaz: Naz yapan güzel.

Gülistan: Gül bahçesi.

Güliz: Gül gibi güzel iz bırakan.

Gülizar: Gül yanaklı, al yanaklı.

Gülnar: Nar çiçeği.

Gülnur: Gül gibi parlak ve aydınlık olan.

Gülpembe: Pembe renkli gül gibi güzel olan.

Gülperi: Gül ve peri gibi güzel olan.

Gülriz: Gül saçan, gül serpen.

Gülru: Gül yüzlü, al yanaklı.

Gülsanem: Gül gibi güzel olan sevgili.

Gülseli: Çok sayıda gül.

Gülselin: Çok sayıda gül.

Gülseren: Gülleri seren, çevreyi güllerle bezeyen.

Gülsima: Gül yüzlü.

Gülsu: Gül suyu.

Gülsüm: Yuvarlak, dolgun yüzlü.

Gülsün: Mutlu olsun, şen olsun, gülsün anlamında kullanılan bir ad.

Gülşah: Gül dalı.

Gülşen: Gül bahçesi.

Gülten: Gül tenli, pembe tenli.

Gülter: Taze gül, gonca.

Gülümser: Gülümseyen, güler yüzlü.

Gülyüz: Yüzü güzel olan.

Günce: Günlük, günlük yazılan anı.

Günçiçek: Günçiçeği.

Güner: Tan vakti.

Güneş: Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi.

Güney: 1. Dört ana yönden biri, Kuzey kutbuna karşı olan. 2. Her zaman güneş alan yer.

Günnaz: Nazlı güzel.

Günnur: Güneş gibi ışık ve aydınlık saçan.

Günseli: Gün ışığı, ışık seli.

Günsu: Saf, dürüst ve temiz kimse.

Güz: Sonbahar.

Güzay: Sonbahar ayı.

Güzel: Hoşa giden, hayranlık uyandıran, beğenilen.

Güzey: Gölgede kalan, az güneş alan yer.

Güzide: Seçkin, seçilen, beğenilmiş.

Güzin: Seçilmiş, seçkin, beğenilmiş.

Güzün: Güz mevsiminde, sonbaharda.