H ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

En Güzel Kız Çocuk Adları

Hacer: 1. Taş, kaya. 2. İsmail Peygamber’in annesinin adı.

Hafize: Koruyan, saklayan.

Hale: Bazen güneşin ve ayın çevresinde görülen ışıklı daire, ayla.

Halenur: Bazen güneşin ve ayın çevresinde görülen ışıklı daire.

Halide: Sürekli, sonsuz, ebedî.

Hamiye: 1. Himaye eden, koruyan, koruyucu. 2. Kayıran, kayıncı.

Hamiyet: 1. Ulusseverlik, yurdunu, ulusunu ve ailesini koruma çabası. 2. İnsanlık, fazilet.

Handan: Gülen, gülücü, güleç, sevinçli.

Hande: Gülüş, gülme.

Hanife: 1. İslam dinine sımsıkı bağlı olan kimse. 2. İslamiyetten önce tek Tanrı'ya inanan.

Hare: Cam, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş.

Harika: Nitelikleriyle hayranlık uyandıran, eksiksiz, kusursuz.

Hasibe: Değerli, saygın, soyu temiz.

Haslet: İnsanın yaradılışındaki huyu, doğası.

Hatice: Erken doğan kız çocuğu.

Havva: 1. Kutsal kitaplara göre yaratılan ilk kadın. 2. Esmer kadın.

Hayal: 1. Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey. 2. Gölge.

Hayat: 1. Yaşam, dirim. 2. Canlılarda, doğumdan ölüme kadar geçen süre. 3. Yaşama, yaşayış.

Hayriye: Hayır ve iyilikle ilgili, uğurlu ve kutlu.

Hayrünnisa: Kadınların hayırlısı, uğurlusu.

Hazal: Kuruyup dökülen ağaç yaprakları.

Hazan: Güz, yaprak dökümü mevsimi, sonbahar.

Hazel: Kuruyup dökülen ağaç yaprakları.

Hazen: Üzüntü. Gam, keder

Haziran: 1. Yılın altıncı ayı. 2. Doğru yolu arama, bulma. 3. Sır, görünmeyen, saklanmış, giz, gizli.

Hece: 1. Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği. 2. Afrika kıtasında bir nehir.

Hediye: Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, armağan.

Helen: Grek.

Helin: İngilizce:  Işık. Yunanca:  Parlayan ışık. Latince:  Dünyanın en güzel kadın. Kürtçe:  Yuva, kuş yuvası.

Henna: Kına ağacı.

Hera: 1. Yunan mitolojisinde Zeus'un eşi, Poseidon'un, Hestia ve Hades'in annesi. 2. Güçlü, muktedir kadın. 3. Savaşçı, mücadeleci, sabırlı.

Hesna: Güzel, hanımefendi kadın.

Heves: 1. Arzu, istek. 2. Gelip geçici istek.

Hevin: Aşk, sevda.

Hicran: 1. Bir yerden veya bir kimseden ayrılma. 2. Ayrılığın verdiği büyük üzüntü, keder.

Hicret: 1. Bir ülkeden başka bir ülkeye göç etme. 2. Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi.

Hilal: Ayın ilk günlerdeki durumu, yeni ay, ayça.

Hoşseda: Hoşa giden ses.

Huda: 1. Doğru yol gösteren, hidayet eden. 2. Allah'ın isimlerinden. 3. Kur'an-ı Kerim. Ek almadan isim olarak kullanılmaz. Hudanur gibi.

Hüma: 1. Başına konduğu kimseye mutluluk getirdiğine inanılan devlet kuşu, talih kuşu. 2. Mutluluk, saadet.

Hümeyra: Kızıllık, pembelik.

Hürrem: 1. Sevinçli, şen, güler yüzlü, gönül açan.2. Taze, körpe.

Hüsna: Çok, en çok, pek çok güzel.

Hüsün: Güzel. İyi, güzellik.