L ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

En Güzel Kız Çocuk Adları

Laden: 1. Lâdengillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki 2. Eskimiş Bu bitkiden elde edilen sürme, rastık.

Lâl: 1.Parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan değerli bir taş. 2. Dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş.

Lale: Çiçekleri kadeh biçiminde olan, türlü renklerde süs bitkisi.

Lalehan: Lâle gibi güzel olan.

Lalezar: Lâle yetişen yer, lâle bahçesi.

Lamia: Parlayan, parıldayan, parlak.

Lara: Bir Ortodoks azizesinin adı olan Larissa'nın Rusça kısa biçimidir.

Latife: 1. Yumuşak, hoş, güzel, sevimli. 2. Güldüren, tuhaf ve güzel söz, şaka.

Lavin: İsveçce:  Çığ ve heyelan. Kürtçe:  Güzel.

Lebibe: Akıllı, uyanık, zeki.

Lebriz: Ağzına dek dolu, taşan.

Lema: Parıltı, parlayış.

Leman: Parlama, parıldama.

Lena: İbranice:  Magdalalı Kadın. Arapça:  Bizim için, bizden biri, insan. Yunanca:  Günışığı, ayışığı.

Lerzan: Titreyen, titrek.

Letafet: Güzellik, hoşluk, incelik, nezaket.

Leyal: Geceler.

Leyan: Parlayan, parlayıcı.

Leyla: 1. Gece. 2. Saçları gece gibi simsiyah olan kadın. 3. Arabi ayların son gecesi.

Leylan: Serap, yalgın.

Leylifer: Gece ışığı.

Lidya: 1. Bir şeyin ötesinde bulunan. 2. Güzel ve soylu kimse. 3. Lidya, Antik Çağ'da, Batı Anadolu'da Menderes ve Gediz ırmakları arasında kalan bölgeye verilen isim.

Lila: 1. Hindu dininde evreni harekete geçiren ve dünyanın yaratılış ve yok oluş simgesi olan bir tanrı. 2. Leylak rengi.

Lina: 1. Antik Yunan'da olimpiyat oyunlarını kazananlara verilen ve zeytin dallarından yapılan taç. 2. Arapçada yumuşak hurma ağacı.

Loya: Türkçe:  1. Ulaşılmak istenilen en yüce amaç. 2. Büyük. 3. Muhteşem, mükemmel. Lazca:  Tatlı kız.

Lütfiye: İyilik, güzellik ve ihsanla ilgili.