M ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

En Güzel Kız Çocuk Adları

Macide: Şan ve şeref sahibi kimse.

Mahire: Hünerli, becerikli, elinden iş gelen kimse.

Mahperi: Ay gibi, peri kadar güzel.

Mahpeyker: Ay yüzlü, güzel.

Maide: 1. Yemek, ziyafet. 2. Üzerinde yemek bulunan sofra.3. Kur’an-ı Kerim'in bir suresinin adı.

Makbule: 1. Kabul olunmuş, alınmış. 2. Beğenilen, hoş karşılanan.

Makule: Çeşit.

Malike: Bir şeye sahip, bir şeyi olan.

Mana: Anlam.

Mani: 1. Bir şeyin yapılmasını önleyen şey, engel. 2. Genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk şiiri.

Manolya: Çok iri, beyaz çiçekler açan, yaprakları almaşık, parlak yeşil renkte süs bitkisi.

Maral: Geyik, ceylan.

Masal: Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebî tür.

Mavi: Gökyüzünün rengi.

Maya: 1. Asıl, öz, kendi, yaradılış. 2. İktidar, güç. 3. Bilgi. 4. Para, mal. 5. Dişi deve. 6. Uzun hava, türkü.

Mayıs: Yılın beşinci ayı.

Mebruke: 1. Kutlanacak kimse, tebriğe layık kadın.2. Kutlu.

Mebrure: Hayırlı, beğenilmiş, makbul.

Mediha: Övülen, beğenilen kadın.

Medine: 1. Kent, şehir. 2. Hicaz’da Hz. Muhammed’in türbesinin bulunduğu şehir.

Mehpare: Ay parçası, çok güzel kadın.

Mehtap: 1. Ay ışığı. 2. Dolunay.

Mehveş: Ay gibi güzel kadın.

Melahat: Güzellik, yüz güzelliği.

Melda: Çok genç, körpe.

Melek: 1.Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık. 2. Terbiyeli, uysal kimse.

Meliha: Güzel, şirin, sevimli.

Melike: 1. Kadın hükümdar. 2. Padişah karısı.

Melina: Yun Melania adının Ermenice geleneksel karşılığı olan isim.

Melis: 1. Bal, tatlı şey, sevgili, can. 2. Bal arısı. 3. Çayır, çayırlık. 4. Oğul otu.

Melisa: Oğul otu.

Melodi: Belli bir kurala göre yaratılan, kulağa hoş gelen ses dizisi.

Meltem: Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı.

Menekşe: Mor renkli, güzel kokulu çiçekler açan, çok yıllık otsu bir bitki.

Mengü: Ölümsüz, sonsuz, ebedîleştirilmiş.

Mensure: Saçılmış, dağılmış.

Meral: Geyik, ceylan.

Mercan: 1. Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan. 2. Bu hayvanın iskeletinden elde edilen ve süs eşyaları yapımında kullanılan madde. 3. Açık kırmızı renkte bir balık türü.

Meriç: Kuş iskeleti.

Merih: 1. Ateş rengi. 2. Güneş sistemini oluşturan dokuz gezegenden biri.

Merve: 1. Çakıl taşı. 2. Mekke’de hacıların yedi kez gidip geldikleri kutsal dağın adı.

Meryem: 1. Peygamber İsa’nın annesi. 2. Dindar kadın. 3. İbr. İsyan, ayaklanma.

Meşkure: 1. Beğenilmiş, övülmüş. 2. Teşekkür edilmeye değer olan.

Meva: Sığınacak yer, yurt, mesken.

Mevsim: Yılın, iklim koşulları bakımından farklılık gösteren dört bölümünden her biri.

Meyra: Parlayan, parıldayan ışık.

Meyyal: 1. Çok istekli, düşkün. 2. Eğilen, meyleden.

Mısra: Bir şiiri oluşturan dizelerden her biri.

Mihriban: Şefkatli, güler yüzlü, yumuşak huylu, dost.

Mihrican: 1.Sonbahar. 2.İranlılarda bir bayram.

Mihrinaz: Çok nazlı güzel.

Mihrinur: Gün ışığı, güneş ışığı.

Mila: 1. İnsanlar tarafından sevilen. 2.Canım, bir tanem.

Mimoza: Baklagillerden, çiçekleri sarı, bazı türleri beyaz veya menekşe renginde, yaprakları akasya yaprağına benzeyen bir süs bitkisi, gümüşi akasya.

Mina: 1. Billur, şeffaf. 2. Şarap şişesi. 3. Mine. 4. Gökyüzü. 5. Ar. Liman.

Mine: 1. Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı. 2. İnce ve parlak nakış. 3. Çiçekleri başak durumunda, alacalı, mavi veya menekşe renginde, ıtırlı bir bitki.

Minel: Cennetteki inci tanesi.

Mira: 1. Kuyruklu yıldız. 2. Emir veren komutan.

Miray: Ay gibi ışık saçan bey.

Mona: 1. Arapça:  Dilek, ulaşılamaz arzu. 2. İrlandaca:  Asil. 3. Fransızca:  Sevgi. 4. Eski İngilizce:  Ay. 5. Farsça:  Sonsuza dek süren.

Muazzez: 1. Saygı duyulan, saygı ile karşılanan. 2. Değerli, kıymetli.

Mukaddes: Kutsal, mübarek.

Mutlu: Mutluluğa ermiş olan, mesut.

Müberra: Temize çıkmış, aklanmış.

Müfide: 1. Anlatan, ifade eden, anlamlı. 2. Yararlı, faydalı.

Müge: İnci çiçeği.

Müjde: Sevindirici haber.

Müjgan: Kirpik, kirpikler.

Mükerrem: Saygıdeğer, sayılan, aziz.

Mümine: 1. Tanımış, iman etmiş. 2. İslam dinine inanmış, Müslüman.

Münevver: 1. Aydınlatılmış, ışıklı, parlatılmış. 2. Aydın.

Münire: Nurlandıran, ışık veren, parlak.

Münteha: Son, sonuç.

Müren: Irmak, nehir, akarsu.

Mürüvvet: İnsanlık, cömertlik, iyilikseverlik.

Müzeyyen: Süslenmiş, bezenmiş, süslü.

Mucize: 1. Hayran bırakan, doğaüstü sayılan olay. 2. İnsan aklının alamayacağı olay.