N ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

En Güzel Kız Çocuk Adları

Naciye: 1. Kurtulan, selamete kavuşan. 2. Cehennemden kurtulmuş, cennetlik.

Nadide: Görülmemiş, az bulunan, değerli.

Nadire: Seyrek, az bulunur.

Nadiye: 1. Bağıran, bağırıp çağıran, seslenen. 2. Toplantı, meclis.

Nagehan: Ansızın, birdenbire, vakitsiz.

Nağme: Güzel ve uyumlu ses, ezgi.

Nahide: Körpe, genç kız.

Naime: Nazlı büyütülmüş, güzel ve zarif.

Nalan: İnleyen, inleyici.

Name: 1. Mektup. 2. Aşk mektubu. 3. Kitap, dergi.

Nara: Haykırma, bağırma.

Narin: İnce yapılı, zarif.

Naşide: Şiir okuyan, şiir söyleyen, şiir yazan.

Naz: Kendini beğendirmek için yapılan davranış, cilve.

Nazan: Nazlanan, nazlı, cilveli.

Nazar: 1. Bakma, göz atma. 2. Düşünme. 3. Göz değme. 4. İtibar, saygı.

Nazife: 1. Temiz, pak. 2. Zarif, kibar.

Nazire: Benzer, örnek, eş.

Nazlan: "Naz yap, kendini beğendir, nazlı, cilveli ol" anlamında kullanılan bir ad.

Nazlı: Naz yapan, kendini ağıra satan, işveli, edalı.

Nazlıgül: Nazlı güzel.

Nazlım: Sevdiğim, değer verdiğim, üstüne titrediğim, edalım anlamında kullanılan bir ad.

Nazmiye: 1. Nazımla, sözle, şiirle ilgili. 2. Sıralı, tertipli.

Necla: 1. Çocuk, evlat. 2. Kuşak, soy, nesil. 3. Güzel gözlü kadın.

Necmiye: Yıldızlarla ilgili, yıldızlara ait.

Nedime: 1. Sohbet arkadaşı. 2. Güzel öykü anlatan, güzel konuşan. 3. Kadın arkadaş.

Nefes: Soluk.

Nefise: Herkes tarafından beğenilen, çok güzel.

Nehir: 1. Akarsu, ırmak. 2. Çok, bol, fazla.

Nejla: 1. Çocuk, evlat. 2. Kuşak, soy, nesil. 3. Güzel gözlü kadın.

Nergis: 1. Çiçekleri ayrı ayrı veya bir kök sap üzerinde şemsiye durumunda, beyaz veya sarı renkte soğanlı bir süs bitkisi. 2. Güzelin gözü.

Neriman: Pehlivan, yiğit, cesur.

Nermin: Yumuşak, nazik, ince.

Neslihan: Han soyundan gelen, soylu.

Neslişah: Şah soyundan gelen.

Nesrin: Bir tür yaban gülü.

Neşe: Sevinç, mutluluk.

Neşve: Neşe.

Neva: 1. Ses, ahenk, nağme. 2. Refah, mutluluk.

Neval: 1. Talih, kader. 2. Bağış, ihsan.

Nevbahar: İlkbahar.

Neveser: Türk müziğinde eski bileşik bir makam.

Nevgece: Yeni yeni oluşan gece.

Nevgül: Yeni açmış gül, gonca.

Nevin: Yeni, çok yeni.

Nevra: 1. Işıklı olma, parlaklık. 2. Çiçek, özellikle beyaz çiçek.

Nevres: Yeni yetişen, genç, körpe.

Nevriye: Işıklı, parlak.

Neyir: Nurlu.

Nezahat: Nezahet

Nida: Bağırma, seslenme.

Nigar: 1. Resim gibi güzel, sevgili. 2. Put. 3. Resim.

Nihal: 1. Fidan, taze sürgün. 2. İnce ve düzgün vücutlu sevgili.

Nihan: 1. Gizli, saklı. 2. Sır, giz.

Nil: 1. Mavi, lacivert. 2. Mısır’dan geçip Akdeniz’e dökülen nehir.

Nilay: Ayın parlaklığı.

Nilgün: Koyu mavi renkli, çivit renginde olan.

Nilüfer: Yaprakları uzun saplı, çiçekleri büyük, beyaz, su yüzeyinde açan, göl ve su birikintilerinde yetişen su bitkisi.

Nimet: 1. İyilik, bağış, lütuf. 2. Mutluluk, saadet.3. Yiyecek, içecek, azık.

Niran: 1. Ateşler. 2. Cehennem.

Nisa: 1. Kadın.2. Kur'an-ı Kerim'de IV. sure.

Nisan: Yılın dördüncü ayı.

Nur: 1. Aydınlık, ışık, parıltı. 2. Tanrısal bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık. 3. Kur´an-ı Kerim.

Nural: Aydınlık, ışık al anlamında kullanılan bir ad.

Nuran: Nurlu, ışıklı, aydınlık.

Nuray: Ayın parlaklığı, ay ışığı.

Nurcan: Nurlu, ışıklı, aydın kimse.

Nurdan: Işıktan oluşmuş, nurlu, ışıklı, parlak.

Nurgül: Aydınlı, ışık saçan güzel.

Nurgün: Güneş ışığı, aydınlığı.

Nurhan: Işık saçan hükümdar.

Nuriye: Işıklı, aydınlık.

Nuröz: Özü, içi aydınlık, nurlu olan.

Nurperi: Işıklı, aydınlık, peri kadar güzel.

Nursal: Işık saç, çevreni aydınlat anlamında kullanılan bir ad.

Nurseli: Nursel.

Nurten: Teni berrak, ışıklı, aydınlık olan.

Nüha: Akıl, us Anlamının eksik yada yanlış olduğunu düşünüyorsanız bize ulaşabilirsiniz.

Nükhet: Güzel koku.

Nükte: İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri.