R ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

En Güzel Kız Çocuk Adları

Rabia: 1. Dördüncü. 2. Saatteki salisenin altmışta biri. 3. Tanzimat’tan sonra memurlukta bir rütbe.

Radife: Dinsel inanışa göre kıyamette üfürülecek surun ikincisi.

Rahime: 1. Acıyan, acıyıp esirgeyen, merhametli. 2. Hafif sesli, latif sözlü kız.

Rahşan: Parlak, parıltılı, ışıklı.

Rana: Güzel, göze hoş görünen.

Ravza: Çimeni, ağacı bol olan yer, bahçe.

Refah: Bolluk, rahatlık.

Renan: Çok ses çıkaran, çınlayan, inleyip duran.

Rengin: 1. Renkli, parlak renkli. 2. Güzel, hoş. 3. Süslü.

Revan: Kız:  1. Yürüyen, giden, akan. 2. Ruh, can. Erkek:  1. Doğru yolu tutan. 2. İyi hareket eden, akıllı. 3. Ergin.

Reyhan: Güzel kokulu bir süs bitkisi, fesleğen.

Rezzan: Ağır, ağırbaşlı, onurlu kimse.

Rosa: 1. Gül rengi, pembe kırmızı arası bir renk. 2. Cennetlik.

Ruhsar: 1. Yanak. 2. Yüz, çehre.

Ruhşen: Neşeli, şen, mutlu kimse.

Ruhugül: Gül yanaklı.

Rukiye: Büyü, sihir, efsun.

Rüçhan: 1. Üstünlük, üstün olma. 2. Üstün tutma.

Rüya: 1. Düş. 2. Hayal, umut.

Rüzgar: 1. Zaman, devir. 2. Dünya. 3. Yel.