U ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

En Güzel Kız Çocuk Adları

Uhde: Birinin yapmakla yükümlü olduğu iş, görev.

Ulviye: Yüce, yüksek

Ulya: Çok yüce, en yüce.

Ulun: 1. Büyük, yüce. 2. Temrensiz ok. 3. Buğday, arpa kökü.

Ulunay: Değerli, saygın, erdemli kimse.

Umay: Orhun yazıtlarında geçen tanrı ismi.

Umut: Olması beklenen şey, umut.

Ursula: Ayı

Uslu: Akıllı, zeki, uysal, sakin kimse.

Usunbike: Hüzünlü kadın.