Ü ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

En Güzel Kız Çocuk Adları

Üçgül: Yaban yoncası.

Ülfet: 1. Alışma, kaynaşma. 2. Görüşme, konuşma. 3. Dostluk, arkadaşlık.

Ülgen: 1.Yüce, yüksek, ulu. 2. Eski Türklerde Gök Tanrı'ya verilen ad.

Ülger: 1. Şeftali, kumaş vb.ndeki ince tüy. 2. Vecize.

Ülke: 1. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü. 2. Devlet.

Ülkem: "Yurdum, vatanım" anlamında kullanılan bir ad.

Ülker: Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım.

Ülkü: Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey.

Ülküm: "Amacım, ulaşmak istediğim şey" anlamında kullanılan bir ad.

Ümit: Umut

Ümmühan: Hükümdar anası.

Ümran: 1. Bayındırlık, mamurluk. 2. Uygarlık, ilerleme, refah ve mutluluk.

Ümniye: 1. Umut. 2. İstek, arzu. 3. Niyet.

Ünzile: İndirilmiş, inzal olunmuş.

Ünsiye: 1. Alışmış, sokulgan. 2. Arkadaş, dost.

Üzüm: Asmanın taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi.