V ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

En Güzel Kız Çocuk Adları

Vahibe: Bağışlayan, bağışlayıcı.

Vahide: Tek, bir, yalnız.

Vecibe: Ödev, boyun borcu.

Vecihe: Güzel, hoş.

Veda: Sevilen birinden veya yerden ayrılma.

Vedia: Saklanılması, korunması için birine veya bir yere bırakılan emanet.

Venüs: Merkür’den sonra Güneş’e en yakın olan gezegen, Çoban Yıldızı.

Vera: 1. Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, takva, ittika. 2. Halk, mahluk, alem, kainat.

Verda: Gül.

Vesile: Sebep, bahane

Vicdan: Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.

Vildan: 1. Yeni doğmuş çocuklar. 2. Kullar, köleler.

Viyan: İstek, istenç, dilek.

Vuslat: 1. Ulaşma, yetişme. 2. Kavuşma, sevgiliye kavuşma.