Okul Öncesi Dönemde Akran İlişkileri

Yazar
Kübra Nak
Kategori
Çocuk Gelişimi
Tarih
10/11/2020

Okul öncesi dönemde kurulan akran ilişkileri, çocukların sosyal ilişkilerinin temelini oluşturmak ile birlikte ileriki dönemlerde oluşacak sosyo-kültürel etkileşimlerini de doğrudan etkilemektedir.

Çocukların akranlarıyla kurdukları bağ, çocuğun sosyal gelişimini tamamlaması ve toplum bilinci kazanabilmesi bakımından oldukça önemlidir.
Birbiri ile sıklıkla karıştırılan arkadaşlık ile akran kavramlarını inceledik. Akran ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi çocuğunuzun geleceğinde önemli bir rol oynuyor!

Akranlık ve Arkadaşlık Aynı Şeyler Mi?

Arkadaşlık ilişkisi ile akran ilişkisi sıklıkla karıştırılan iki ayrı kavramdır. Araştırmacılar bu konu hakkında şöyle diyor, “Akran ilişkileri, aynı yaşta ya da gelişim, olgunluk düzeyinde olan; benzer geçmiş, değer, yaşantı, yaşam tarzı ve sosyal bağlamı paylaşan kişiler arasında karşılıklılık ve devamlılık gösteren etkileşimlerin bütünüdür. Konu ile ilgili çalışmalarda, akran ilişkileri ile arkadaşlık kavramlarının sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılabildiği görülmektedir.

Arkadaşlık, akran ilişkilerini etkileyen bir unsur iken aynı kavramlar değildirler. Akran ilişkileri, çocuğun akran grubundaki farklı ilişki türlerini içerir. Arkadaşlık ise çocuğun bir ya da birkaç akranı (ya da akranı olmayan diğer çocuklarla) ile kurduğu duygusal bağı içermektedir.

Akran ilişkilerinde düzenli olarak yapılan etkinlikler söz konusudur.

Arkadaşlıkta oyun arkadaşı olarak tercih edilen bir çocukla akran etkinliklerinin dışında da zaman geçirilir.” Biz bu yazımızda akran ilişkisinin sağladığı yararlardan bahsedeceğiz...

Çocukların küçük yaşlarında kuramadıkları veyahut hatalı kurdukları akran ilişkileri, aslında somut olarak çocuğun geleceğinde; yalnızlık, anti sosyallik, okula uyumda zorluk, akademik anlamda başarısızlık ve davranış bozuklukları gibi şekillerde karşılarına çıkacaktır.

Okul öncesi dönemde düzgün akran ilişkileri kurabilmiş çocukların zor anlarında birbirlerine destek olabildiği, çevresine karşı paylaşımcı davrandığı, mutlu ilişkiler kurabildiği, çözüm odaklı olduğu ve empati yeteneklerinin de ayrıca geliştiği gözlemlenmiştir.

Ebeveyn olarak en büyük görevlerinizden biri de çocuklarınızın düzgün akran ilişkileri kurabilmesine yardımcı olmalı ve onlara akranlarıyla tanışabileceği ortamlar sunmalısınız. Özellikle doğru ve güzel ilişkiler kurabileceğini düşündüğünüz akranlarıyla kaynaşması için onları desteklemeli, güvenli bir ortamda olduklarını onlara hissettirmelisiniz.

Özellikle okul öncesi dönemde kurulan akranlık ilişkisinin çocuklarınızın okul hayatını kolaylaştırdığını, ileride okulda edinilecek farkındalıkların çocuklarınız tarafından daha kolay algılanacağını tekrar belirtmek gerekli. Bu hususta tıpkı çocuğunuzu fiziksel açıdan beslediğiniz gibi sosyal açıdan da beslemeli, onların birer birey olduğunu unutmamalısınız.

Birbiri ile sıklıkla karıştırılan arkadaşlık ile akran kavramlarını inceledik. Akran ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi çocuğunuzun geleceğinde önemli bir rol oynuyor!
Birbiri ile sıklıkla karıştırılan arkadaşlık ile akran kavramlarını inceledik. Akran ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi çocuğunuzun geleceğinde önemli bir rol oynuyor!
Birbiri ile sıklıkla karıştırılan arkadaşlık ile akran kavramlarını inceledik. Akran ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi çocuğunuzun geleceğinde önemli bir rol oynuyor!
Birbiri ile sıklıkla karıştırılan arkadaşlık ile akran kavramlarını inceledik. Akran ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi çocuğunuzun geleceğinde önemli bir rol oynuyor!
Birbiri ile sıklıkla karıştırılan arkadaşlık ile akran kavramlarını inceledik. Akran ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi çocuğunuzun geleceğinde önemli bir rol oynuyor!
Birbiri ile sıklıkla karıştırılan arkadaşlık ile akran kavramlarını inceledik. Akran ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi çocuğunuzun geleceğinde önemli bir rol oynuyor!
Birbiri ile sıklıkla karıştırılan arkadaşlık ile akran kavramlarını inceledik. Akran ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi çocuğunuzun geleceğinde önemli bir rol oynuyor!
Birbiri ile sıklıkla karıştırılan arkadaşlık ile akran kavramlarını inceledik. Akran ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi çocuğunuzun geleceğinde önemli bir rol oynuyor!

Buradan Devam Et!