Türkiye’deki Çocuk Hakları Nelerdir Ve Çocuk Hakları Sözleşmesi Neleri İçermektedir?

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Maddeleri ve Toplumun Çocuklara Karşı Sorumlulukları

Yazar
Sinem Enligün
Kategori
Ebeveynlik
Tarih
11/27/2022

Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren bazı haklara sahiptir. Evrensel bir şekilde geçerli olan Çocuk Hakları Sözleşmesi pek çok ülke tarafından kabul edilmiştir. Her yılın 20 Kasım günü ise Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Çocukların sahip olduğu haklar ebeveynler tarafından iyi bir şekilde bilinmelidir. Ve çocuklar da kendi haklarının bilincinde olarak yetiştirilmelidir.

Çocuk Haklarını Nasıl Koruyabiliriz?

Çocuk hakları sadece gelişmemiş ülkelerde değil gelişmekte olan ve gelişmiş bazı ülkelerde de ihlal edilebilmektedir. Bu konuda çocukların haklarının korunması için Çocuk Hakları Platformları, çeşitli STK’lar, UNICEF ve Uluslararası Af Örgütü gibi kurumlar görev almaktadır.

Çocuk Hakları Neden Önemlidir?

Çocuk Hakları evrensel anlamda her çocuğun shaip olması gereken haklardır. Tüm dünyadaki çocukların kendi haklarından yararlanması gerekmektedir. Çocukların haklarının genişletilmesi ve korunabilmesi için pek çok STK ve aktivist çalışmalar gerçekleştirmektedir. Çocuklar her milletin geleceğini oluşturmaktadır. Bu nedenle düzgün bireyler yetiştirilmesi dünya refahı ve sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu konuda önce ebeveynler bilinçlendirilmeli daha sonra çocuklara hakları konusunda bilgiler verilmelidir.

Çocuk Hakları Sözleşmesinde Yer Alan Maddeler Nelerdir?

·        Her çocuk 18 yaşına girene kadar çocuk kabul edilmektedir.

·        Çocuk hakları evrenseldir ve tüm dünya çocukları içindir.

·        Çocuk haklarının oluşumunda yer alan bireyler çocukların yararını düşünmek zorundadır. Devlet, çocukların koruma ve bakımını üstlenen bireyleri denetlemekle mesuldür.

·        Devlet, tüm çocukların Çocuk Haklarından yararlanmasını sağlamalıdır.

·        Devlet, çocukların haklarını korurken çocuğun anne ve babasına saygı göstermelidir.

·        Yaşamak her çocuğun hakkıdır. Bu hak herkes tarafından korunmalıdır.

·        Her çocuk bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkına sahiptir. Devlet, çocuğu ismiyle nüfusa kaydeder ve çocuğa bir kimlik verir.

·        Çocukların ismi ve hakları elinden zorla alınamaz. Böyle bir durumda devlet, çocuğu koruma altına almalıdır.

·        Her çocuğun ailesiyle yaşama hakkı mevcuttur. Çocuk ailesinden zorla koparılmak istenirse devlet bu duruma karşı çıkmalı ve çocuğu korumalıdır.

·        Devletler, anne ve babası ayrı ülkelerde yaşayan çocuklar için kolaylık sağlamalıdır.

·        Çocuklar ebeveyn izni olmadan farklı bir ülke ve şehre götürülemez.

·        Her çocuğun görüşlerini ifade etme özgürlüğü vardır. Herkesin çocuğun fikirlerini dinleme ve onlara saygı gösterme zorunluluğu bulunmaktadır.

·        Her çocuğun istediği dini seçme hakkı vardır. Bu konuda ebeveynlerin de çocuklarını bilgilendirmesi ve onlara saygı duyması gerekmektedir.

·        Çocukların arkadaşlarıyla barış içinde toplanma ve dernek kurup derneklere üye olma hakkı vardır.

·        Kimse çocukların onurunu kıramaz, onları küçük düşüremez ve özel hayatlarınna karışamaz.

·        Devlet, çocukların kitle erişimine ulaşımını sağlamalı ve teknolojinin zararlı yanlarından onları korumalıdır.

·        Ebeveynler, çocuklarını en iyi şekilde büyütmekle sorumludur.

·        Devlet, çocukların fiziksel ve manevi herhangi bir zarar görmesini engellemekle yükümlüdür.

·        Her çocuğun aileden yoksunluk ya da olumsuz şartlardaki bir aile ortamında bulunması durumunda devletten yardım alma hakkı vardır.

·        Bulunduğu ülkeden farklı bir ülkede yaşamak durumunda kalan her çocuk, gittiği ülke tarafından korunma hakkına sahiptir.

·        Engelli çocukların özel olarak saygı görme ve korunma hakkı mevcuttur. Devlet, engelli çocukların bakım ve eğitimi için gereken kurumları oluşturma

sorumluluğundadır. Devlet tarafından engelli çocukların ebeveynlerine yardımda bulunulmalıdır.

·        Tüm çocukların sağlık hizmetinden yararlanma hakkı vardır. Çocukların sağlıklı olması için gereken koşullar sağlanmalıdır.

·        Çocuk haklarına uygun olarak kreş, çocuk yuvası, okul ve yurtlar açılarak kontrolleri düzenli olarak sağlanmalıdır.

·        Her çocuğun eğitim konusunda hakkı vardır. Çocuklar eğitimleri için ihtiyaçları olduğunda devlet tarafından desteklenir.

·        Çocukların sosyal alanlarda kendilerini geliştirmeleri için çeşitli ücretsiz aktiviteler düzenlenmelidir.

·        Çocuklara zarar verecek yaklaşımlara izin verilmez.

·        Tüm çocuklar zararlı maddelere karşı korunur.

·        Kimse çocukları çalıştıramaz ve kendi çıkarları için kullanamaz. Devlet böyle bir durumda çocuğu korur.

·        Çocukları rencide edici ve insanlık dışı cezalarla cezalandırmak ve aşağılamak kabul edilemez. Çocuk suça yöneltilmişse yaşına uygun olarak ve eğitimini

engellemeyecek şekilde ceza verilir.

·        Her çocuğun barış ortamında yaşama ve savaştan korunma hakkı mevcuttur. Devlet çocukları savaştan korumakla yükümlüdür.

Çocuklar milletlerin geleceğidir. Ebeveynler dışında hem devlet hem de toplum çocukların korunmasından sorumludur. Her çocuk yaşama, barınma, yeme-içme ve seyahat hakkına sahiptir.Hiçbir çocuğa isteği dışında yaklaşılamaz ve zorla herhangi bir şey yaptırılamaz. Her çocuk devletler tarafından koruma altındadır ve ihtiyaçları ebeveynleri dışında devlet tarafından da karşılanmaktadır.

Buradan Devam Et!