A ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

En Güzel Kız Çocuk Adları

Açangül: Açmış gül.

Açelya: Fundagillerden, güzel, renkli, kokusuz çiçekler açan bir bitki.

Açılay: “Ay gibi doğ, ay gibi açıl” anlamında kullanılan bir ad.

Ada: Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası.

Adal: “Adın yayılsın, ün kazan” anlamında bir ad.

Aden: Cennet bahçesi.

Adile: 1. Doğruluktan ayrılmayan kimse. 2. Adaletli. 3. Hakka uygun, haklı.

Afet: Güzelliği ile insanı şaşkına çeviren, aklını başından alan kadın.

Afife: Namuslu, iffetli, temiz, dürüst.

Afitap: Güzel yüz.

Ahenk: Uyum.

Ahsen: Çok güzel, en güzel.

Ahu: Çok güzel, çekici.

Ahuela: Çok güzel gözlü.

Ahugül: Çok güzel.

Ahunaz: Nazlı güzel,nazenin.

Ahter: 1. Yıldız. 2. Talih, şans, uğur.

Ajda: 1. Filiz, sürgün. 2. Çentik çentik olan şey.

Akanay: Bir yerden bir yere doğru giden güzel kadın.

Akasya: Yurdumuzda yetişen bir süs ve gölge ağacı.

Akel: 1. Doğru, dürüst işler yapan kimse.2. Eli uğurlu olan kimse.

Akgül: Beyaz gül.

Akpınar: Berrak ve saf suyu olan pınar.

Aksa: 1. En uzak. 2. Nihayet. 3. Irak

Aksu: 1. Kayalardan sızan tatlı ve berrak su. 2. Gözdeki billur cismin saydamlığını yitirerek ağarmasından ileri gelen körlük.

Aksuna: Ak renkli yaban ördeği.

Akşın: 1. Az beyaz, beyazımsı.2. Kıllarında ve gözlerinde bazen de derisinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan hayvan veya insan.

Akyıldız: Çoban yıldızı.

Ala: Karışık renkli, çok renkli, alaca. Açık kestane renginde olan, ela.

Alabegüm: Henüz olgunlaşmamış kadın.

Alagül: Çok renkli gül.

Alanur: Çok renkli parlaklık.

Alara: 1. Efsanevi su perisi. 2. Mitolojide bir yer adı. 3. Kırmızı süs.

Alaz: 1. Alev. 2. Ağaçsız, açıklık yerler. 3. Gösteriş, haşmet.

Albeni: Alım, çekicilik, cazibe.

Alçiçek: Kırımızı çiçek.

Alçin: Kızıl renkli küçük bir kuş.

Alev: 1.Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili. 2. Sıcaklık .3. Kıvılcım.

Aleyna: Bizim üzerimize bizim hakkımızda.

Algı: 1. Kazanç, alacak. 2. Rüşvet. 3. Vergi. 4. Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.

Algül: Kırmızı gül.

Alım: 1. Çekicilik. 2. Kurum, çalım, gurur.

Alime: Bilgin kadın.

Alin: 1. Aydınlık, parıldayan. 2. Yüce, soylu.

Alisa: 1. Asil soydan olan. 2. Güzel.

Aliye: Yüksek, yüce.

Alkım: Gökkuşağı.

Alkız: Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız.

Almina: Kızıl, kırmızı renkler.

Altın: 1. Parlak sarı renkte, kolay işlenen, değerli paslanmaz maden. 2. Üstün nitelikli, değerli kimse.

Altınay: Üstün nitelikli, değerli kimse.

Altınbaşak: Üstün nitelikli, değerli kimse.

Altındal: Üstün nitelikli, değerli kadın.

Alya: Yüksek yer, yükseklik, gök, sema.

Amine: 1. İnanılır, güvenilir. 2. Sakıncasız, tehlikesiz. 3. Yüreğinde korku olmayan, korkusuz.

Anife: 1. Sert, şiddetli. 2. Haşin. 3. Geçmişte, pek yakında, burnun ucu denecek kadar yakından geçen. 4. Biraz önce, belirtilen, bahsedilen.

Aram: Çölde bilinçli şekilde birileri tarafından konulan hedef, nişan.

Aren: Farsça:  Parlak renkteki kum tanesi. Hititçe:  Işık

Arın: 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe, dağların, tepelerin yüzü.

Ariel: 1. Melek. 2. Dürüst, temiz, namuslu.

Arife: 1. Bilen, bilgili. 2. Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler.

Armağan: 1. Birini sevindirmek için verilen şey, hediye. 2. Ödül. 3. Bağış, ihsan.

Armin: 1. Özgürlük ve barış yanlısı. 2. Asker, savaşçı. 3. Yüksek yer.

Arsu: Su kadar berrak.

Arya: Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça.

Arzu: 1. İstek, dilek. 2. Heves.

Arzucan: Candan isteyen.

Arzugül: Gül gibi istenilen, beğenilen.

Arzum: “İsteğim, dileğim” anlamında kullanılan bir ad.

Asel: 1.Cennetteki dört ırmaktan biri. 2.Bal ırmağı. 3.Bal.

Asena: Kurt.

Asi: Başkaldırıcı.

Asiye: l. Direk, sütun. 2. Acılı, kederli üzüntülü kadın. 3. Hz. Musa’yı Nil’den çıkararak büyütüp yetiştiren Firavun’un eşi.

Aslı: 1. Bir şeyin kendisi. 2. Kerem ile Aslı öyküsünün kadın kahramanının adı.

Aslıhan: Han soyundan gelen.

Aslım: Yarar, fayda.

Aslınur: Nurdan gelen, aydınlık, ışıklı, temiz.

Asrın: Çağdaş, bu asra ait olan, asra uygun olan.

Asu: Yaramaz, haşarı çocuk.

Asude: 1.Fundagillerden, güzel, renkli, kokusuz çiçekler açan bir bitki. 2. Rahat,dingin.

Asuman: Gök, gökyüzü.

Asya: 1. Doğu. 2. Dünyanın beş kıtasından en büyük ve en kalabalık olanı.

Aşkım: "Benim aşkım, sevdiğim insan, sevgilim" anlamında kullanılan bir ad.

Aşkın: 1. Belli bir süreyi aşmış, ötesine geçmiş.2. Benzerlerinden üstün. 3. Çok, fazla.

Atiye: 1. İhsan, lütuf, bağışlama. 2. Armağan.

Atlas: Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş.

Ay: 1. Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer. 2. Yılın on iki bölümünden her biri. 3. Güzel, parlak, nurlu.

Ayaltın: Ay ve altın gibi parlak olan.

Ayben: Yüzünde benleri olan güzel.

Aybeniz: Ay gibi güzel yüzü olan.

Aybike: Ay gibi güzel, el değmemiş kız.

Aybirgen: Ay veren.

Aybüke: Aybike, ay gibi güzel el değmemiş kız.

Aycan: "Ey sevgili" anlamında kullanılan bir ad.

Ayça: 1. Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, hilal. 2. Bayrak ve sancak direklerinin tepesindeki pirinçten yapılmış ay yıldızlı süs, alem.

Ayçağ: Ay-çağ

Ayçiçek: Ay gibi parlak ve çiçek gibi güzel olan.

Ayçin: 1. Bir bitki adı. 2. Dağlarda, bir yerden koparak yuvarlandıkça büyüyen kar yığını. 3. Ayçın, ay gibi, aya benzer.

Ayda: Dere kıyılarında, çayırlarda yetişen bir bitki.

Aydan: Güzelliğini aydan almış, ay gibi parlak ve güzel.

Aydeniz: Ay gibi güzel, deniz gibi coşkulu olan.

Aydınlık: Bir yeri aydınlatan güç, ışık.

Aydilek: Dileği, isteği dürüstlük olan

Aydinç: Ay gibi dinç olan.

Aydoğan: Ay gibi doğan.

Ayfer: Ay ışığı.

Aygen: 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yâr.

Aygönül: Güzel gönüllü.

Aygun: Ay gibi güzel, güneş gibi parlak olan.

Aygül: Ay gibi parlak, gül gibi güzel olan.

Ayışığı: Ayın ışığı, mehtap.

Aykal: Ay gibi parlak ve ışıklı kal anlamında kullanılan bir ad.

Aykız: Ay gibi güzel ve parlak olan kız.

Ayla: 1. Ayın ve bazı yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay ağılı, hale. 2. Bazı kutsal kişilerin başı etrafında gösterilen ışık çevresi.

Aylan: Açıklık, alan, meydan.

Aylin: Ayla.

Aynur: Ay ışığı.

Aypare: Ay parçası, ay gibi güzel.

Ayperi: Ay gibi güzel olan peri.

Aysar: Ayın etkisiyle huyunun değiştiği sanılan.

Aysel: Ay gibi parlak, ışıklı, güzel.

Aysevil: "Ay gibi her zaman sevilen, beğenilen biri ol." anlamında kullanılan bir ad.

Aysoy: Ay gibi temiz soylu olan.

Aysu: Ay gibi parlak, su gibi berrak olan.

Aysun: Uysal.

Aysuna: Ay gibi güzel olan.

Ayşan: Ay gibi şanlı, görkemli, parlak olan.

Ayşe: Rahat ve huzur içinde yaşayan.

Ayşegül: Rahat ve huzur içinde yaşayan gül gibi güzel.

Ayşen: Ay gibi güzel ve şen olan.

Ayşenur: Rahat ve huzur içinde yaşayan güzel.

Ayşıl: Ay gibi ışıklı, parlak.

Ayşin: Ay gibi güzel olan.

Ayten: Ay gibi tek, biricik, eşsiz.

Aytolun: Dolunay, ayın on dördü.

Aytu: Aya benzeyen tuğlu.

Aytül: Mehtap.

Azize: Ermiş kadın.

Azer: Ateş.

Azra: 1. El değmemiş bakire kız. 2. Delinmemiş inci. 3. Ayak basılmamış kum. 4. Medine’nin diğer bir adı. 5. Hz. Meryem’e verilen ad.

Azze: Şerefli, saygıdeğer.