F ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

En Güzel Kız Çocuk Adları

Fadik: Fatma.

Fadime: Fatma.

Fahire: 1. Şanlı, şerefli, onurlu. 2. Övünen, iftihar eden. 3. Parlak, gösterişli, güzel.

Fatma: 1. Çocuğunu sütten kesen kadın. 2. Hz. Muhammet’in ilk eşi Hz. Hatice’den doğan kızının adı.

Fatmagül: Fatma ve gül.

Fatmanur: Fatma ve nur.

Fazilet: İnsan yaradılışındaki bütün iyi huylar, erdem.

Fecir: Sabaha karşı ortalığın aydınlanmaya başladığı zaman, tan vakti.

Ferah: 1. Ar. Gönül açıklığı, sevinç, sevinme. 2. Far. Açık, aydınlık.

Ferahnur: Aydınlık veren, nur veren.

Feray: Ay ışığı, ayın parlaklığı.

Feraye: Ay ışığı, ayın parlaklığı.

Fercan: Güçlü, parlak, canlı kişiliği olan kimse.

Ferda: 1. Yarın. 2. Gelecek zaman. 3. Öbür dünya, ahiret.

Ferhan: 1. Sevinçli, neşeli. 2. Memnun.

Ferhunde: 1. Kutsal, kutlu, uğurlu. 2. Mutlu, mesut.

Feride: Eşi benzeri olmayan, tek, eşsiz, üstün.

Feriha: Ferah, rahat, sevinçli.

Fersude: Eskimiş, yıpranmış, aşınmış.

Ferve: 1. Kürk.2. Zenginlik, servet.

Fevziye: Kurtuluş, zafer ve üstünlükle ilgili olan.

Feyza: 1. Bolluk, çokluk. 2. Coşma, taşma.

Feza: 1. Uzay. 2. Geniş alan. 3. Geniş ova.

Fidan: 1. Yeni yetişen ağaç veya ağaççık. 2. Ağacın kökünden çıkan. 3. İnce uzun, narin, zarif.

Figan: Istırap ile bağırma, inleme.

Figen: Yaralayan, kıran, düşüren.

Fikriye: Düşünülerek oluşturulan, fikirle ilgili.

Filiz: 1. Tohumdan veya tomurcuktan çıkan körpe sürgün. 2. İnce uzun, zayıf, narin kız.

Firdevs: Cennet, cennet bahçesi.

Firuze: Açık mavi renkli, değerli bir süs taşı.

Firüzan: Parlayıcı, parlayan, parlak.

Fulden: 1. Ceylan, Güzel Gözlü. 2. Ay parçası. 3. Açık görüşlü.

Fulya: Nergisgillerden bir bitki ve onun güzel renkli, kokulu çiçeği.

Funda: Kurak yerlerde yetişen çalı türünden bir ağaççık.

Füruzan: Firuzan. Parlayıcı, parlayan, parlak.

Füsun: Sihir, büyü.